MB-59SE

SYSTEM DRZWI EKONOMICZNYCH Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

MB-59SE – jest częścią systemu okienno-drzwiowego MB-59S. Głębokość kształtowników wynosi w nim 50 mm. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne gwarantują uzyskanie wysokich parametrów technicznych: bardzo dobrą izolację termiczną, wysoką szczelność na przenikanie wody i powietrza a przy tym pozwalają na skrócenie czasu produkcji i montażu. Montowane mogą być w nich standardowe okucia renomowanych firm.

Parametry techniczne MB-59S:

Infiltracja powietrza:

  • Okna: klasa 4,
  • Drzwi: klasa 2, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Szczelność na wodę opadową:

  • Okna: klasa E750 do E1500,
  • Drzwi: klasa 3A, EN 1027:2001; EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem:

  • Okna: klasa B3/C2 do BE2400/C5,
  • Drzwi: klasa C, EN 12211:2001; EN 12210:2001
 

Konstrukcje z MB-59SE cechuje niska wartość współczynnika przenikania ciepła Uf – od 2,73 W/m2K. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 4,5 mm do 31,5 mm. Produkty bazujące na nim przeszły liczne badania zgodnie z normami EN uzyskując bardzo dobre wyniki.