Dotacje

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Nazwa beneficjenta:Maszrol Bis Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Tytuł projektu:Dotacja na kapitał obrotowy dla Maszrol Bis Sp. z o.o. Sp.K.
Opis projektu:Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta:Maszrol Bis Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Tytuł projektu:Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC
Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Cel projektu:Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznych dzięki czemu Firma Maszrol wprowadzi na rynek nową gamę wyrobów stolarki otworowej PVC o niespotykanych cechach użytkowo-wzorniczych.
Efekty realizacji projektu:– wprowadzenie na rynek nowego produktu,
– wzrost konkurencyjności,
– obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
– podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny Firmy,
– poprawa warunków pracy,
– wzrost poziomu eksportu.
Wartość projektu:3 875 242,80 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:1 442 793,60 zł