MB-60E EI

System MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych drzwi
przeciwpożarowych jedno i dwuskrzydłowych. System ten umożliwia także wykonanie
tzw. okien technicznych oraz przeciwpożarowych ścian działowych.
Konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-60E EI mogą posiadać klasy odporności
ogniowej EI 15, EI 30 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).