PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa beneficjenta:

Maszrol Bis Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznych dzięki czemu Firma Maszrol wprowadzi na rynek nową gamę wyrobów stolarki otworowej PVC o niespotykanych cechach użytkowo-wzorniczych.

Efekty realizacji projektu:

- wprowadzenie na rynek nowego produktu,
- wzrost konkurencyjności,
- obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
- podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny Firmy,
- poprawa warunków pracy,
- wzrost poziomu eksportu.

Wartość projektu:

3 875 242,80 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

1 442 793,60 zł